قرآن آموز قرآن آموز قرآن گرام
دکتر رضا نباتی

دکترای فلسفه و تعلیم و تربیت
کارشناس آموزش قرآن دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی
( در سه حوزه تربیتی )

الف - حوزه معاونت آموزشی:

1- آموزشيار نهضت سواد آموزی / از سال ۶۸

2- نماينده دانشجويان مركز تربيت معلم آيه الله طالقانی ۷۱-۱۳۷۰

3- آموزگار روستاي جنت آباد قم / ۱۳۷۲

4- مدير دبستان مهديه جمكران استان قم ۱۳۷۳

5- راهنماي تعليماتي مدارس ابتدايي منطقه كهك و خلجستان (استان قم)

ب- حوزه معاونت پرورشی

6- قاري قرآن ( منتخب آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی )

7- کارشناس قرآن و اقامه نماز منطقه كهك (استان قم)

8- کارشناس قرآن و اقامه نماز ناحيه دو (استان مقدس قم)

9- کارشناس قرآن و اقامه نماز استان قم

10- كارشناس آموزش قرآن دفتر برنامه ريزی و تأليف كتب درسی

11- مدرس و معلم قرآن در رشته هاي مختلف قرآنی ( روخواني، روان خوانی، تجويد، صوت و لحن و وقف و ابتدا و حفظ )

12- مدرس قرآن سازمان تبليغات اسلامي ( دانشگاه جامع علمی کاربردی )

13- مدرس تربيت داور مسابقات قرآن كريم

14- عضو هيأت تحريريه فصلنامه قرآني آيات الرحمن ( مهد قرآن استان قم دهه 70 )

15- معاون پژوهشی و آموزش نيروي انسانی مهد قرآن استان قم

16- مدرس قرآن سازمان مدارس علميه خارج از کشور

17- دبير قرآن و معارف اسلامی در دوره راهنمایی و متوسطه

18- مدرس كشوري دوره های ضمن خدمت كتاب هاي درسی قرآن از سال 83 تاكنون

19- مدرس دانشگاه های پرديس فرهنگيان نسيبه و شرافت و شهید باهنر تهران

20- مدرس دانشگاه علمی كاربردي ( سازمان تبليغات اسلامي )

21- مدرس دانشگاه علوم و فنون قرآنی تهران

22- كارشناس آموزش قرآن دفتر برنامه ريزی و تأليف كتب درسی

23- داور مسابقات كشوری در رشته صحيح خوانی نماز

24- داوری جشنواره های مختلف اعم از كتاب و رسانه های ديجيتال و نرم افزار

25- كارشناس علمی – آموزشی اتحاديه تشكل های قرآنی كشور 95

26- ارزياب دو دوره مسابقات كشوري دانشجويان ايران

27- توليد نرم افزار « جشن تكليف »

28- قرائت نماز و پيام های قرآني كتاب هاي درسی ( نرم افزارهاي به سوي آسمان / كتاب هاي گوياي دوره ابتدایی )

ج- حوزه معاونت پژوهشی

۲۸- کارشناس قرآن و معارف اسلامی / سال ۸۳ تاکنون

۲۹-از مؤلفین کتاب های درسی قرآن دوره های مختلف تحصیلی / از سال ۸۳ تاکنون

برخی تأليف ها :

1- تأليـف كتاب های درسی آموزش قرآن دوره ابتدایی (پايه های اول تا ششم ابتدایی)

2- تأليـف كتاب های راهنماي معلم آموزش قرآن دوره ابتدايي ( پايه های اول تا ششم ابتدایی)

3- تأليـف كتاب مبانی و روش آموزش قرآن دوره ابتدایی– ويژه مراكز تربيت معلم– كد 6011

4- تأليـف كتاب هاي درسي آموزش قرآن دوره اول ابتدايي ( پايه هاي اول تا سوم ابتدايي ويژه مدارس تخصصي قرآن )

5- مشاركت در مؤلف كتاب هاي درسي علوم قرآني پايه دهم ( رشته علوم انساني )

6- مشاركت در مؤلف كتاب هاي درسي علوم قرآني پايه يازدهم ( رشته علوم انساني )

7- مشاركت در تاليف كتاب راهنماي ارزش يابي كيفي – توصيفي دوره ابتدايي

8- مشاركت در توليد بسته هاي آموزشي قرآن براي پايه هاي تحصيلي مختلف ( شامل فيلم و نرم افزار و صوت )

9- تأليـف كتاب هاي چراهاي شگفت انگيزقرآن – جلد 1 و 2 – انتشارات محراب قلم 88

10- تاليـف كتاب ادبستان قرآن- انتشارات محراب قلم 92

11- گنجينه نور جلد اول ( آموزش تدبر و حفظ موضوعي 313 پيام قرآني )

12- گنجينه نور جلد دوم ( آموزش تدبر و حفظ موضوعي 313 حديث نوراني )

13- سير آموزش قرآن در آموزش ابتدايي طی سال های 57 تا 85 ( موضوع پايان نامه کارشناسی ارشد )

14- آيات الرحمن جلد 1 ( ويژه مراسم آغازين مدارس ابتدايي - در حال چاپ)

15- آيات الرحمن جلد 2 ( ويژه مراسم آغازين مدارس متوسطه - در حال چاپ)

16- آيات درخشان ( مجموعه شش جلدي با معرفي آيات مشهور و نامدار قرآن كريم به دانش آموزان در شش سطح )

17- راهنمايي تدريس معلم قرآن و ديني 12 پايه ( 18 جلد تأليف )

18- قرآن مصور ( ترجمه جزء 30 قرآن كريم / در حال نشر )

19- مباني و روش آموزش قرآن دوره ابتدايي ويژه دانشگاه فرهنگيان 1399

20- کتاب نهج القرآن ( راهنمای تدریس قرآن در دوره اول و دوم ابتدایی)

برخي مقالات :

1- معلم، بهترين كتاب درسي دانش آموز

2- فلسفه آموزش قرآن در آموزش و پرورش

3- روايت من از آموزش قرآن ( روش تدريس كتاب هاي درسي قرآن از زبان يك دانش آموز )

4- وحدت رويه و انسجام معارف در آموزش و پرورش

5- باورهای غلط در حوزه آموزش و فعايت هاي قراني كشور (چه چيزي آموزش قرآن نيست؟)

6- قرآن در آموزش و پرورش مهجور نبود، اگر ...

7- 40 گام در پيشبرد برنامه درسي قرآن

8- 50 راهكار براي انس روزانه دانش آموزان با قرآن كريم

10 راهكار براي نوآوری و شكوفايی درفعاليت های قرآنی ...

11- ارزش يابی پيشرفت تحصيلی از منظر قرآن كريم

12- اصلاح الگوهاي آموزش قرآن

13- انتظارات قرآن از مسلمانان درباره خودش

14- آشنايي با فنون چهار گانه علم قرائت قرآن کريم

15- آسيب شناسی آموزش قرآن کريم در مدارس

16- آشنايي با برنامه آموزش قرآن دوره ابتدايی

17- مقايسه روش های آموزش قرآن کريم

18- آسيب شناسی مراحل چهارگانه مسابقات قرآن دانش آموزان

19- امام حسين (ع)؛ بهترين وسيله برای تقرب الهی

20- اگر معاونت پرورشی برگردد... ( آسيب شناسی امور تربيتي مدارس )

21- تدريس قرآن به روش درس پژوهی

22- قرآن در خانواده ( نقدي بر طرح حفظ کل قرآن با استفاده از مرخصي تحصيلي يک ساله )

23- مجموعه12 مقاله تلاوت هاي ماندگار ( آشنايي با زندگي نامه و بهترين تلاوت های برترين قاريان جهان )

24- آشنايي با روش هاي داوري مسابقات قرآن ( قرائت ،حفظ و مفاهيم قرآن و اذان و نماز )

25- چرا آموزگار پايه ؟ (دلايل تدريس قرآن در دوره ابتدايی توسط آموزگار پايه)

26- سفر يادگيري قرآن ( رشد آموزش ابتدايي آبان 1395 )

27- معلم، بهترين كتاب درسی دانش آموز ( نقدي بر اقتدار كتاب درسی در آموزش و پرورش )

28- قرآن در آموزش و پرورش محروم نبود اگر ...

29- « آموزش عمومی » يا « نخبه گرايی » در آموزش و پرورش

30- نقدی بر مسابقات بين المللي قرآن دانش آموزی

31- اين چاه نان دارد. ( نقدی بر عملكرد كميسيون آموزش عمومی قرآن كشور )

33- ضرورت جمله نویسی و جمله خوانی آیات قرآن کریم

34- به نام حفظ قرآن به کام روان خوانی

دوره های فعال 11

دوره های آقای دکتر رضا نباتی

آسیب شناسی قرائت سوره ها (R1)
17% تخفیف 120,000 تومان
مشاهده دوره
آسیب شناسی قرائت سوره ها (R2)
17% تخفیف 120,000 تومان
مشاهده دوره
آسیب شناسی قرائت سوره ها (R3)
17% تخفیف 120,000 تومان
مشاهده دوره
آسیب شناسی قرائت سوره ها (R4)
17% تخفیف 120,000 تومان
مشاهده دوره
آسیب شناسی قرائت سوره ها (R5)
17% تخفیف 120,000 تومان
مشاهده دوره
جذاب سازی كلاس قرآن (R13-1)
17% تخفیف 120,000 تومان
مشاهده دوره
جذاب سازی كلاس قرآن (R14-2)
17% تخفیف 120,000 تومان
مشاهده دوره
جذاب سازی كلاس قرآن (R15-3)
17% تخفیف 120,000 تومان
مشاهده دوره
گنجینه نور
38% تخفیف 200,000 تومان
مشاهده دوره
روش آموزش قرآن دوره ابتدایی
33% تخفیف 150,000 تومان
مشاهده دوره
روش آموزش قرآن دوره متوسطه
20% تخفیف 150,000 تومان
مشاهده دوره