قرآن آموز قرآن آموز قرآن گرام
مسابقه مفهوم شناسی چهل حدیث

مسابقه مفهوم شناسی چهل حدیث

معاونت خادمیاری رضوی استان قم


واحد آموزش معاونت خادمیاری رضوی استان قم برگزارمی کند:

مسابقه مفهوم شناسی چهل حدیث شرایط و ضوابط :

1- خادمیاران گرامی میتوانند در دو مرحله آزمون داده ،بطوریکه چناچه درمرحله اول به حدنصاب نمره نرسیده باشند ، یکبار دیگر آزمون را برگزار نمایند.

2- در صورت قبولی در آزمون، گواهینامه حضور، طی ۲۴ ساعت صادر خواهد شد و می توانید از داخل پیشخوان بخش دوره های من، مشاهده نمایید.

لینک آزمون : https://quran-amooz.com/course.php?cid=83

جوایز پویش

* همراه با اهدای جوایز به پنج نفر برتر که در سه دوره آموزشی سامانه برگزیده شوند.

* در ضمن خادمیاران از امتیاز یک تایید مصداق خادمیاری بهره مند خواهند شد .

* زمان ثبت نام و ارسال آثار از تاریخ 1402/03/06 الی تاریخ 1402/03/25