قرآن آموز قرآن آموز قرآن گرام
ضمن خدمت فرهنگیان  LTMS

ضمن خدمت فرهنگیان LTMS

برگزاری بزرگترین دوره های آموزشی قرآنی


برگزاری یکی از بزرگترین دوره های آموزشی قرآنی در کشور با عنوان صحیح خوانی و روان خوانی قرآن مجید با همکاری مؤسسه چکاوه دانش و فن در سامانه قرآن آموز.

این دوره که 12 ساعته می باشد از تاریخ 29/ آبان / 1401 به مدت یکماه در دسترس رشته های شغلی مختلف اعم از مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104)

مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105)

مربی امورتربیتی(107)

كاردان امورفوق برنامه(125)

كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)

كارشناس امورتربیتی(192),مشاور(320)

آموزگاری(101), دبیری(102)

هنرآموزی(103)

مدیریت واحد آموزشی(120)

كارشناس امور آموزشی(194)

كارشناس اموراداری(201)

كارشناس برنامه و بودجه(204)

كارشناس برنامه ریزی(378)

و قرآن آموزان  دیگر قرار خواهد گرفت.