قرآن آموز قرآن آموز قرآن گرام
جشنواره
جشنواره عکاسی
اولین کنگره قرآن کریم
آموزش و پرورش منطقه 2
قرآن گرام
جشنواره عکاسی
اولین کنگره قرآن کریم
آموزش و پرورش منطقه 2
مسابقات جشنواره عکاسی
اولین کنگره قرآن کریم
آموزش و پرورش منطقه 2
زمان ثبت نام و ارسال آثار
از تاریخ 1402/1/28 ساعت 00:00:00
الی تاریخ 1402/1/31 ساعت 23:59:59
عکاسی
عکاسی

دانش آموزان و شرکت کنندگان گرامی

می توانند از بخش های مختلف مراسم عکسبرداری نمایند و بهترین تصویری که تهیه نموده اند را در مسابقه شرکت دهند و اثر خود را بارگزاری نمایند.

بعد از انتخاب آثار برتر توسط داوران به نفرات برتر هدایای نفیس ارائه خواهد شد.

تعداد آثار منتخب نهایی: 10 اثر
زمان شرکت در جشنواره
به پایان رسیده است
مشاهده افراد برتر