قرآن آموز قرآن آموز قرآن گرام
جشنواره
جشنـواره 
قصّه خوانی - شعر خوانی
کتابهای درسی
 قرآن - فارسی
هدیه های آسمان
قرآن گرام
جشنواره قصّه خوانی و شعر خوانی
کتاب های درسی
قرآن - فارسی - هدیه های آسمان
مسابقات جشنواره قصّه خوانی و شعر خوانی
کتاب های درسی
قرآن - فارسی - هدیه های آسمان
زمان ثبت نام و ارسال آثار
از تاریخ 1401/12/1 ساعت 00:00:00
الی تاریخ 1402/7/30 ساعت 23:59:59
کتابهای درسی قرآن
پایه های اول تا ششم ابتدایی
کتابهای درسی قرآن
پایه های اول تا ششم ابتدایی

🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌺🍃🌸
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ
((ما با اين قرآن كه به تو وحی كرديم بهترين داستان را بر تو بازگو می كنيم))

🎊🏆 اوّلین جشنواره قصّه خوانی و شعر خوانی کتابهای درسی 🏆🎊

در سطح کشور بین آموزگاران ، دبیران ، دانش آموزان و خانواده های گرامی برگزار می شود.
🥉🥈🥇

📘📗📕 منابع مسابقه :
کتابهای درسی قرآن، هدیه های آسمان، فارسی پايه های اول تا ششم ابتدایی سال تحصيلی جاری

دریافت منابع از پایگاه کتابهای درسی
http://chap.sch.ir

📌شرایط و ضوابط :

1️⃣ هر کاربر می تواند يک يا چند اثر از خود را به صورت جداگانه با ذکر عنوان داستان و منبع (نام کتاب درسی، پايه تحصيلی و صفحه) انتخابی خود، در جشنواره شرکت دهد.

2️⃣ کاربران می توانند آثار خود را به صورت فایل ويدئویی با حداکثر زمان ۵ دقیقه ارسال کنند. 🎥 🎬

3️⃣ رعايت شئونات اسلامی و ظاهری در ويدئوها ضروری می باشد.

4️⃣ ترجيحاً فیلم ها با صدای مناسب و با کيفيت باشد.

5️⃣ فيلمبرداری بايد به صورت افقی انجام شود.

6️⃣ آثار می تواند به صورت انیمیشن، کلیپ و... تولید و ارسال شود.

7️⃣ ابتدای ويدئو خودتان را معرفی کنيد و بگوييد که برای جشنواره سامانه قرآن آموز ارسال میشود.

8️⃣ در خواندن قصه ها و شعر ها تغييراتی در اصل متن کتاب داده نشود.

9️⃣ در موقع فيلمبرداری استفاده از آهنگ های پس زمينه مناسب و بدون کلام نيز بلامانع میباشد.

🔟 ويدئو ها و آثار میتواند گروهی و خانوادگی و حتی بصورت تئاتر اجرا شود.

🎁جوایز جشنواره 🎁
🎁 به نفرات و آثار برتر جوایز و هدایای نقدی اهداء میشود
🎁 آثار برتر از دیدگاه داوران و رای گیری مردمی به صورت رمزنگاری شده(Qr Code) با لینک مستقیم در سربرگ صفحات مربوط به داستان یا شعر کتب مورد نظر ثبت خواهد شد تا همه دانش آموزان و فرهنگیان براحتی بتوانند از آنها استفاده نمایند و این یک فرصت استثنایی برای معرفی نفرات برتر خواهد بود.

⏰️ زمان ثبت نام و ارسال آثار

از تاریخ 1401/12/01
الی تاریخ 1402/2/31

🌺🍃🌸
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺🌸🍃🌺

تعداد آثار منتخب نهایی: 10 اثر
زمان شرکت در جشنواره
به پایان رسیده است
کتابهای درسی هديه های آسمان
پایه های اول تا ششم ابتدایی
کتابهای درسی هديه های آسمان
پایه های اول تا ششم ابتدایی

🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌺🍃🌸
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ
((ما با اين قرآن كه به تو وحی كرديم بهترين داستان را بر تو بازگو می كنيم))

🎊🏆 اوّلین جشنواره قصّه خوانی و شعر خوانی کتابهای درسی 🏆🎊

در سطح کشور بین آموزگاران ، دبیران ، دانش آموزان و خانواده های گرامی برگزار می شود.
🥉🥈🥇

📘📗📕 منابع مسابقه :
کتابهای درسی قرآن، هدیه های آسمان، فارسی پايه های اول تا ششم ابتدایی سال تحصيلی جاری

دریافت منابع از پایگاه کتابهای درسی
http://chap.sch.ir

📌شرایط و ضوابط :

1️⃣ هر کاربر می تواند يک يا چند اثر از خود را به صورت جداگانه با ذکر عنوان داستان و منبع (نام کتاب درسی، پايه تحصيلی و صفحه) انتخابی خود، در جشنواره شرکت دهد.

2️⃣ کاربران می توانند آثار خود را به صورت فایل ويدئویی با حداکثر زمان ۵ دقیقه ارسال کنند. 🎥 🎬

3️⃣ رعايت شئونات اسلامی و ظاهری در ويدئوها ضروری می باشد.

4️⃣ ترجيحاً فیلم ها با صدای مناسب و با کيفيت باشد.

5️⃣ فيلمبرداری بايد به صورت افقی انجام شود.

6️⃣ آثار می تواند به صورت انیمیشن، کلیپ و... تولید و ارسال شود.

7️⃣ ابتدای ويدئو خودتان را معرفی کنيد و بگوييد که برای جشنواره سامانه قرآن آموز ارسال میشود.

8️⃣ در خواندن قصه ها و شعر ها تغييراتی در اصل متن کتاب داده نشود.

9️⃣ در موقع فيلمبرداری استفاده از آهنگ های پس زمينه مناسب و بدون کلام نيز بلامانع میباشد.

🔟 ويدئو ها و آثار میتواند گروهی و خانوادگی و حتی بصورت تئاتر اجرا شود.

🎁جوایز جشنواره 🎁
🎁 به نفرات و آثار برتر جوایز و هدایای نقدی اهداء میشود
🎁 آثار برتر از دیدگاه داوران و رای گیری مردمی به صورت رمزنگاری شده(Qr Code) با لینک مستقیم در سربرگ صفحات مربوط به داستان یا شعر کتب مورد نظر ثبت خواهد شد تا همه دانش آموزان و فرهنگیان براحتی بتوانند از آنها استفاده نمایند و این یک فرصت استثنایی برای معرفی نفرات برتر خواهد بود.

⏰️ زمان ثبت نام و ارسال آثار

از تاریخ 1401/12/01
الی تاریخ 1402/2/31

🌺🍃🌸
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺🌸🍃🌺

تعداد آثار منتخب نهایی: 10 اثر
زمان شرکت در جشنواره
به پایان رسیده است
کتابهای درسی فارسی
پایه های اول تا ششم ابتدایی
کتابهای درسی فارسی
پایه های اول تا ششم ابتدایی

🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌺🍃🌸
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ
((ما با اين قرآن كه به تو وحی كرديم بهترين داستان را بر تو بازگو می كنيم))

🎊🏆 اوّلین جشنواره قصّه خوانی و شعر خوانی کتابهای درسی 🏆🎊

در سطح کشور بین آموزگاران ، دبیران ، دانش آموزان و خانواده های گرامی برگزار می شود.
🥉🥈🥇

📘📗📕 منابع مسابقه :
کتابهای درسی قرآن، هدیه های آسمان، فارسی پايه های اول تا ششم ابتدایی سال تحصيلی جاری

دریافت منابع از پایگاه کتابهای درسی
http://chap.sch.ir

📌شرایط و ضوابط :

1️⃣ هر کاربر می تواند يک يا چند اثر از خود را به صورت جداگانه با ذکر عنوان داستان و منبع (نام کتاب درسی، پايه تحصيلی و صفحه) انتخابی خود، در جشنواره شرکت دهد.

2️⃣ کاربران می توانند آثار خود را به صورت فایل ويدئویی با حداکثر زمان ۵ دقیقه ارسال کنند. 🎥 🎬

3️⃣ رعايت شئونات اسلامی و ظاهری در ويدئوها ضروری می باشد.

4️⃣ ترجيحاً فیلم ها با صدای مناسب و با کيفيت باشد.

5️⃣ فيلمبرداری بايد به صورت افقی انجام شود.

6️⃣ آثار می تواند به صورت انیمیشن، کلیپ و... تولید و ارسال شود.

7️⃣ ابتدای ويدئو خودتان را معرفی کنيد و بگوييد که برای جشنواره سامانه قرآن آموز ارسال میشود.

8️⃣ در خواندن قصه ها و شعر ها تغييراتی در اصل متن کتاب داده نشود.

9️⃣ در موقع فيلمبرداری استفاده از آهنگ های پس زمينه مناسب و بدون کلام نيز بلامانع میباشد.

🔟 ويدئو ها و آثار میتواند گروهی و خانوادگی و حتی بصورت تئاتر اجرا شود.

🎁جوایز جشنواره 🎁
🎁 به نفرات و آثار برتر جوایز و هدایای نقدی اهداء میشود
🎁 آثار برتر از دیدگاه داوران و رای گیری مردمی به صورت رمزنگاری شده(Qr Code) با لینک مستقیم در سربرگ صفحات مربوط به داستان یا شعر کتب مورد نظر ثبت خواهد شد تا همه دانش آموزان و فرهنگیان براحتی بتوانند از آنها استفاده نمایند و این یک فرصت استثنایی برای معرفی نفرات برتر خواهد بود.

⏰️ زمان ثبت نام و ارسال آثار

از تاریخ 1401/12/01
الی تاریخ 1402/2/31

🌺🍃🌸
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺🌸🍃🌺

تعداد آثار منتخب نهایی: 10 اثر
زمان شرکت در جشنواره
به پایان رسیده است